Termeni și condiții

Global BIT este o companie specializată în IT ce oferă servicii și soluții pentru Industria Ospitalității și Turismului. BIT Manager este numele software-ului deținut de Global BIT.

Prin abonarea la serviciu, sunteți de acord cu următorii termeni și condiții ("Contractul") care reglementează utilizarea de către dvs. a Serviciului online Global BIT, inclusiv a componentelor offline, dacă există (denumite colectiv "Serviciul"). Dacă încheiați acest acord în numele unei companii, atunci declarați că aveți autoritatea de a lua decizii de cumpărare pentru companie și că toate referințele se vor referi la compania dvs.

BIT Manager este un sistem de administrare a proprietății bazat pe Web conceput special pentru stațiunile / afacerile mici și mijlocii. Acești termeni de utilizare sunt destinați să explice obligațiile noastre ca furnizor de servicii și obligațiile dvs. în calitate de client. Citiți-le cu atenție.

Acești Termeni sunt obligatorii pentru orice utilizare a Software-ului și se aplică de la momentul în care Global BIT vă oferă acces la Software.

Credem că Aplicația BIT Manager va evolua în timp pe baza feedback-ului utilizatorilor. Acești termeni nu au intenția de a răspunde la orice întrebare sau de a rezolva orice problemă creată de utilizarea software-ului BIT Manager. Global BIT își rezervă dreptul de a modifica acești termeni în orice moment, în vigoare la postarea termenilor modificați, iar Global BIT va depune toate eforturile pentru a vă comunica aceste modificări prin e-mail sau printr-o notificare prin intermediul site-ului Web. Este posibil ca termenii de utilizare să se schimbe în timp. Este obligația dvs. să vă asigurați că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord cu cei mai recenți termeni disponibili pe acest site.

1. Definiții

"Taxă de acces"
Înseamnă comisionul lunar (fără taxe și impozite) plătit de dvs. în conformitate cu programul de taxe stabilit pe site-ul web (pe care Global BIT poate schimba din când în când un anunț).

"Informații confidențiale"
Include toate informațiile schimbate între părțile prezentului acord, fie în scris, electronic sau oral, inclusiv Software-ul, dar nu include informații care sunt sau devin accesibile publicului altfel decât prin divulgarea neautorizată de către cealaltă parte.

"Date"
Înseamnă orice date introduse de dvs. în Software.

"Dreptul de proprietate intelectuală"
Înseamnă orice brevet, marcă comercială, serviciu, drept de autor, drept moral, drept la un design, know-how și orice alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială oriunde în lume, indiferent dacă sunt înregistrate sau nu.

"Software"
Înseamnă software-ul disponibil (care poate fi modificat sau actualizat din când în când de către Global BIT) prin intermediul site-ului Web.

"Site-ul"
Înseamnă site-ul din domeniul www.BITManager.ro sau orice alt site administrat de Global BIT.

"BIT Manager"
BIT Manager este numele de software deținut de Global BIT.

"Tu"
Înseamnă dvs. și angajații, consultanții, reprezentanții și agenții dvs.

2. Utilizarea software-ului

Global BIT vă acordă dreptul de a accesa și de a folosi Software-ul prin intermediul site-ului cu rolurile utilizatorilor în funcție de tipul de abonament. Acest drept nu este exclusiv și nu poate fi transferat și limitat de acești Termeni.

3. Obligațiile dvs.

Global BIT vă acordă dreptul de a accesa și de a folosi Software-ul prin intermediul site-ului cu rolurile utilizatorilor în funcție de tipul de abonament. Acest drept nu este exclusiv și nu poate fi transferat și limitat de acești Termeni.

Obligații de plată:
O factură pentru taxa de acces va fi emisă în fiecare lună prin Contactul de Facturare, începând cu 1 lună de la data la care ați adăugat prima proprietate a hotelului în cadrul Global BIT. Toate facturile vor include taxa de acces pentru perioada de utilizare precedentă. Global BIT va continua să vă factureze lunar până la terminarea acestui acord în conformitate cu clauza 8. Toate facturile Global BIT vor fi generate electronic și vor ajunge prin e-mail, putând fi plătite în termen de 7 zile de la data facturării. Sunteți responsabil pentru plata tuturor taxelor și impozitelor.

Obligații generale:
Trebuie să utilizați Software-ul și site-ul Web numai pentru propriile dvs. scopuri de afaceri interne legale, în conformitate cu acești Termeni și cu orice notificare trimisă de Global BIT sau cu condițiile postate pe site.

4. Condiții de acces:

Vă veți asigura că toate numele de utilizator și parolele necesare pentru a accesa Software-ul sunt păstrate în siguranță și confidențiale. Veți informa imediat Global BIT despre orice utilizare neautorizată a parolelor dvs. sau despre orice altă încălcare a securității, iar Global BIT vă va reseta parola sau puteți face același lucru și din Panoul de control al administrației. Ca o condiție a acestor Termeni, atunci când accesați și utilizați Software-ul, trebuie:

Să nu încerce să submineze securitatea sau integritatea sistemelor sau rețelelor de calcul Global BIT sau, în cazul în care Software-ul este găzduit de o altă parte, sistemele și rețelele de calcul ale celorlalte părți;

Să nu utilizeze sau să utilizeze în mod incorect Software-ul în orice mod care ar putea afecta funcționalitatea Software-ului sau a Website-ului sau să nu afecteze capacitatea altui utilizator de a utiliza Software-ul sau Website-ul;

Nu încercați să obțineți acces neautorizat la alte materiale decât cele cărora li sa acordat permisiunea expresă de acces sau la sistemul informatic pe care este găzduit Software-ul;

Să nu transmiteți sau să introduceți în Software niciun fel de: fișiere care pot deteriora dispozitivele sau programele de calcul ale altor persoane, conținutul care poate ofensa sau materiale ori date care încalcă orice lege (inclusiv date sau alte materiale protejate prin drepturi de autor sau secrete comerciale pe care nu aveți dreptul de a utiliza);

Să nu modificați, să copiați, să adaptați, să reproduceți, să dezasamblați, să decompilați sau să inversați software-ul sau site-ul, cu excepția cazului în care este strict necesar să le folosiți pentru o funcționare normală.

Condiții de comunicare:

Ca o condiție a acestor Termeni, dacă utilizați orice fel de instrumente de comunicare disponibile prin intermediul site-ului (cum ar fi orice forum, cameră de chat sau centru de mesaje), sunteți de acord să utilizați astfel de instrumente de comunicare în scopuri legitime și legitime. Nu trebuie să utilizați niciun astfel de instrument de comunicare pentru postarea sau diseminarea oricărui material care nu este legat de utilizarea Software-ului, inclusiv (dar fără a se limita la): oferte de bunuri sau servicii pentru vânzare, fișiere care pot afecta dispozitivele de calcul sau software, Care poate fi ofensator pentru oricare dintre ceilalți utilizatori sau materiale care încalcă orice lege (inclusiv materiale care sunt protejate de drepturile de autor sau de secrete comerciale pe care nu aveți dreptul să le utilizați).

Când faceți o comunicare pe site-ul Web, reprezentați că dețineți conținutul comunicării. Global BIT nu are nicio obligație să se asigure că comunicările de pe site sunt legitime sau că sunt legate numai de utilizarea Software-ului. Ca și în cazul oricărui alt forum pe bază de web, trebuie să fiți precauți când utilizați instrumentele de comunicare disponibile pe site. Cu toate acestea, Global BIT își rezervă dreptul de a înlătura orice comunicare în orice moment, la discreția sa.

Despăgubire

Despăgubiți Global BIT împotriva tuturor reclamațiilor, costurilor, pagubelor și pierderilor rezultate din încălcarea vreunuia dintre acești termeni sau a oricărei obligații pe care ați putea-o avea Global BIT, incluzând (dar fără a se limita la) orice costuri legate de recuperarea oricărei taxe de acces care nu au fost plătite de dvs.

Confidențialitatea

Cu excepția cazului în care partea relevantă are consimțământul scris prealabil al celeilalte părți sau dacă nu este obligat să facă acest lucru prin lege:

Fiecare parte va păstra confidențialitatea tuturor informațiilor confidențiale ale celeilalte părți obținute în legătură cu acești termeni. Nici una dintre părți nu va putea dezvălui sau face orice informații confidențiale disponibile oricărei persoane, fără consimțământul scris prealabil al celeilalte părți, sau nu le poate folosi în folosul propriu, altul decât cel prevăzut de acești termeni.

Obligațiile fiecărei părți din această clauză vor supraviețui încetării acestor Termeni.

Dispozițiile clauzelor 4.1.1 și 4.1.2 nu se aplică niciunei informații care:

Este sau devine o cunoaștere publică, altfel decât prin încălcarea acestei clauze;

Este primit de la o terță parte pe care a dobândit-o în mod legal și care nu are nicio obligație de a limita dezvăluirea acesteia;

Se află în posesia părții destinatare fără restricții în ceea ce privește divulgarea înainte de data primirii de la partea care face publicarea;

Este independent dezvoltat fără acces la informațiile confidențiale.

Confidențialitate:

Global BIT menține o politică de confidențialitate care stabilește obligațiile părților cu privire la date. Trebuie să citiți acea politică la www.bitmanager.ro/politica-confidentialitate, deoarece veți fi obligat să îl acceptați atunci când sunteți de acord cu acești Termeni.

Proprietatea intelectuală

General:
Titlul și toate drepturile de proprietate intelectuală din Software, site-ul Web și orice documentație referitoare la Software rămân proprietatea Global BIT (sau a licențiatorilor săi).

Date:
Titlul și toate drepturile de proprietate intelectuală din Datele rămân proprietatea dvs. Cu toate acestea, accesul dvs. la date este condiționat de plata integrală a taxei de acces Global BIT. Trebuie să păstrați copii ale tuturor datelor introduse în Software. Global BIT aderă la politicile și procedurile sale de cele mai bune practici pentru a preveni pierderea datelor, inclusiv un regim zilnic de back-up de date, dar nu garantează că nu vor exista pierderi de date. Global BIT exclude în mod expres răspunderea pentru orice pierdere de date, indiferent de modul în care a fost cauzată.

În cazul în care prezentul acord este reziliat (altfel decât în cazul încălcării dvs.), Global BIT vă va pune la dispoziție un fișier al datelor dvs. în termen de 30 de zile de la reziliere, dacă vi se solicită acest lucru la momentul încetării. Global BIT își rezervă dreptul de a retine datele dvs. fără notificare dacă rezilierea abonamentului se datorează neplății dvs. La terminarea cauzei, dreptul dvs. de a accesa sau de a folosi datele se încetează imediat, iar Global BIT nu va avea nici o obligație de a vă menține sau de a transmite orice date.

6. Garanții și recunoștințe

Confirmare:
Sunteți autorizat să utilizați Software-ul și site-ul Web și să accesați informațiile pe care le accesați utilizând Software-ul și site-ul Web (indiferent dacă acele informații sunt ale dvs. sau ale oricui altcineva).

Dacă utilizați Software-ul și accesați site-ul în numele sau în beneficiul unei organizații (fie că este vorba despre un organism corporativ sau nu), atunci Global BIT va presupune că aveți dreptul să faceți acest lucru și că această organizație va fi răspunzătoare pentru acțiunile dvs. Omisiuni (inclusiv orice încălcare a acestor Termeni).

Furnizarea, accesul și utilizarea Software-ului se face pe baza "așa cum este, unde este" și pe propriul dvs. risc.

Global BIT nu garantează că utilizarea Software-ului va fi neîntreruptă sau fără erori. Printre altele, funcționarea și disponibilitatea sistemelor utilizate pentru accesarea Software-ului, inclusiv a serviciilor publice de telefonie, a rețelelor de calculatoare și a Internetului, pot fi imprevizibile și pot interfera periodic sau interzic accesul la Software. Global BIT nu este în niciun fel responsabil pentru orice astfel de interferență sau prevenire a accesului sau utilizării de către dvs. a Software-ului.

Este exclusiv responsabilitatea dvs. să determinați că Software-ul răspunde nevoilor afacerii dvs.

Nu există garanții:
Global BIT nu oferă nicio garanție în legătură cu Software-ul. Fără a limita cele de mai sus, Global BIT nu garantează că Software-ul va îndeplini cerințele dvs. sau că va fi potrivit pentru scopurile dvs. Pentru a evita orice îndoială, toate condițiile sau garanțiile implicite sunt excluse în măsura permisă de lege, incluzând (fără limitare) garanțiile de vandabilitate, aptitudini pentru scopuri, titluri și non-încălcări.

Garanții pentru consumatori:
Dvs. garantați și sunteți de acord că achiziționați dreptul de a accesa și utiliza Software-ul și de a fi de acord cu acești Termeni în scopul unei afaceri și că, în măsura maximă permisă de lege, orice garanție legală a consumatorului sau legislație menită să protejeze non-business consumatorii din orice jurisdicție nu se aplică la furnizarea Software-ului, a site-ului Web sau a acestor termeni.

7. Limitarea răspunderii

În măsura maximă permisă de lege, Global BIT exclude orice răspundere și răspundere față de dvs. (sau orice altă persoană) în contract, delictuală (inclusiv neglijență) sau în alt mod, pentru orice pierdere (inclusiv pierderi de date, profit și economii) , direct sau indirect, de la utilizarea sau dependența de Software.

Dacă suferiți pierderi sau daune ca rezultat al neglijenței sau al nerespectării de către Global BIT a acestor termeni, și vă revendicați împotriva Global BIT care rezultă din neglijența sau eșecul Global BIT va fi limitată pentru orice incident sau serie de conexiuni Incidente la taxele de acces plătite de dvs. în ultima lună anterioară. Dacă nu sunteți mulțumit de Software-ul, remedierea exclusivă și exclusivă este de a rezilia acești termeni în conformitate cu Clauza 8.

8. Terminarea

Politica de întrerupere:
Dacă alegeți să nu continuați cu serviciul, Global BIT nu are obligația de a vă oferi o copie de rezervă a datelor dvs. și își rezervă dreptul de a vă șterge contul de la sistemul BIT Manager.

Fără terminarea defecțiunii:
Acești termeni vor continua pentru perioada acoperită de taxa de acces plătită în clauza 3.1. Acești termeni vor continua automat pentru aceeași perioadă, cu excepția cazului în care una dintre părți anulează acești termeni prin notificarea celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile înainte de sfârșitul perioadei de plată relevante.

Încalcă oricare dintre acești termeni și nu remediază nerespectarea încălcării în termen de 14 zile de la primirea notificării încălcării, dacă încălcarea poate fi remediată;

Încalcă oricare dintre acești termeni, iar încălcarea nu poate fi remediată (care include (fără a se limita la) orice încălcare a clauzei 3.4 sau orice plată mai mare de 30 de zile restante); sau

Abonatul plătitor intră în lichidare sau are un administrator sau administrator desemnat pentru oricare dintre activele sale sau devine insolvabil sau încheie un acord cu creditorii săi sau face obiectul unui eveniment de insolvență similar în orice jurisdicție,
Global BIT poate lua oricare dintre următoarele acțiuni, la discreția sa:
Reziliați acești termeni și utilizarea de către dvs. a Software-ului și a Website-ului;

Suspendați pentru orice perioadă determinată sau nedeterminată, utilizarea de către dumneavoastră a Software-ului și a Website-ului;

Luați oricare dintre acțiunile din subclauzele 4 și 5 ale prezentei clauze 8 (3) cu privire la orice alte persoane din organizația dvs. sau care au acces la informațiile dvs. sau la cele ale organizației dvs.

Drepturile acumulate:
Rezilierea acestor termeni nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor părților acumulate până la data de reziliere și inclusiv. La încheierea prezentului contract:

Să rămână răspunzătoare pentru eventualele costuri și sumele acumulate care au devenit scadente înainte sau după reziliere; și

Încetați imediat să utilizați Software-ul și site-ul web.

Expirare sau terminare:
Clauzele 3.1, 3.6, 4, 5, 6, 7, 8 și 10 supraviețuiesc expirării sau încetării acestor termeni.

9. Probleme tehnice:

În cazul unor probleme tehnice, trebuie să faceți toate eforturile rezonabile pentru a investiga și a diagnostica problemele înainte de a contacta Global BIT. Dacă aveți nevoie de ajutor tehnic, verificați suportul oferit de Global BIT online sau, dacă nu, trimiteți un e-mail la suport@bitmanager.ro.

Disponibilitatea serviciului:
În timp ce Global BIT intenționează ca Software-ul să fie disponibil 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână, este posibil ca, ocazional, acesta să nu fie disponibil pentru a permite efectuarea unei activități de întreținere sau a unei alte activități de dezvoltare.

Dacă, din orice motiv, Global BIT trebuie să întrerupă Software-ul pentru perioade mai lungi de timp decât ar aștepta în mod normal Global BIT, vom face eforturi rezonabile pentru a publica în prealabil detalii despre această activitate pe Website.

10. Generalități

Întregul acord:
Acești termeni, împreună cu Politica de confidențialitate Global BIT și termenii oricărei alte notificări sau instrucțiuni care vă sunt furnizate prin acești termeni, înlocuiesc și sting toate acordurile anterioare, reprezentările (orale sau scrise) și înțelegerile și constituie întregul acord între dvs. și Global BIT referitoare la Software și la celelalte aspecte tratate în acești termeni.

Renunțare:
Dacă oricare dintre părți renunță la orice încălcare a acestor termeni, aceasta nu va constitui o renunțare la nicio altă încălcare. Nici o renunțare nu va fi eficientă dacă nu este făcută în scris.

Întârzieri:
Niciuna dintre părți nu va fi responsabilă pentru orice întârziere sau neîndeplinire a obligațiilor sale în conformitate cu acești termeni, în cazul în care întârzierea sau eșecul se datorează oricărei cauze aflate în afara controlului său rezonabil. Această clauză nu se aplică nici unei obligații de a plăti bani.

Nicio alocare:
Nu aveți dreptul să alocați sau să transferați drepturi altor persoane fără consimțământul scris în prealabil al Global BIT.

Legea și jurisdicția:
Legile României guvernează acest acord. Orice litigii care decurg din acest acord vor fi supuse jurisdicției instanțelor din sau în apropierea București, România.

Severabilitate:
Dacă o parte sau o prevedere a acestor termeni este invalidă, inaplicabilă sau în conflict cu legea, acea parte sau dispoziție este înlocuită cu o prevedere care, pe cât posibil, îndeplinește scopul inițial al acelei prevederi. Restul prezentului acord va fi obligatoriu pentru ambele părți.

Observații:
Orice notificare adresată în conformitate cu acești termeni trebuie să fie scrisă prin e-mail și va fi considerată ca fiind transmisă. Notificările către Global BIT trebuie trimise la suport@bitmanager.ro sau la orice altă adresă de e-mail notificată prin e-mail către Global BIT. Notificările către dvs. vor fi trimise la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o la configurarea accesului la Software.

Drepturile Terților: O persoană care nu respect aceste reguli nu are dreptul de a beneficia de sau de a aplica vreo condiție a acestor termini.